Tấn công và khai thác lỗi Client-side nhắm vào các streamer ?

Với tốc độ phát triển của cộng đồng gamer nói chung và e-sport nói riêng. Dần streaming đã trở thành một nghề chuyên biệt, sự nổi tiếng có thể sánh ngang với các nghệ sĩ mainstream, nhưng kèm theo đó là những mối hiểm họa không ngờ 

… post incoming

 

manhluat Written by:

One Comment

  1. akai
    April 4, 2018
    Reply

    em cũng đã nghĩ đến vấn đề này nhưng kb làm sao éc éc ::))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *